Kwaliteit boven alles!

Veiligheid en gezondheid zijn prioritair voor Bivit.

Hierin volgen we niet alleen de regels van de wet, we gaan nog een stap verder door aan te sluiten bij de sterkste kwaliteitslabels. De kwaliteitscontrole van onze producten gebeurt ook steeds door onafhankelijke, externe labo’s. We engageren ons onder andere voor een deskundig en correct gebruik van additieven, het voorkomen van contaminatie, en het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van bacteriële besmetting. We hanteren ook een autocontrolesysteem dat extern wordt gevalideerd.

  • Bivit is gecertifieerd voor GMP+FSA modules B1 en B4
  • Bivit is erkend door QS
  • Conform het Bemefa lastenboek zijn alle Bivit producten plantaardig
  • Bivit hanteert het Bemefa lastenboek voor maatschappelijk verantwoorde soja
  • Bivit is gecertificeerd voor de GMP+FRA Module MI103 "Handel in verantwoord melkveevoeder".
  • Alle producten van Bivit zijn antibiotica vrij conform GMP+FSA BCN-NL1