Elk jaar een kalf

Onze mineraalmengsels en nutritionele supplementen zijn met zorg samengesteld om te voldoen aan de hoge nutritionele eisen van de moderne rundveehouderij. Vruchtbaarheid is een van onze belangrijkste aandachtspunten: koeien zijn gegarandeerd en sneller opnieuw drachtig met een verbetering van de melkproductie. Vleesvee kent een perfecte groei met uiteindelijk smaakvoller vlees op het bord van de consument.

Melkvee

Het Bivit-gamma mineralenmengsels voor melkvee is uitgebreid met hoogtechnologische producten ter bevordering van de vruchtbaarheid, gezondheid, productie en langleefbaarheid. We hebben specifieke programma’s voor de droogstand en de lactatieperiode. In de droogstand ligt de focus vooral op conditie, calcium, metabolisme, oxidatieve stress en vruchtbaarheid. In de lactatieperiode schenken we vooral aandacht aan lever-en penswerking.

Een goede pens- en leverwerking staat ook in dit programma centraal.

Vleesvee

Bivit ontwikkelde specifieke vitaminen en mineralenmengsels voor zoogkoeien en vleesvee. Op zoogkoeienbedrijven zijn slechte vruchtbaarheidsresultaten, weinig vitale kalveren en andere problemen meestal het gevolg van een slechte voeding. Bij groeiend vleesvee gaat de aandacht vooral naar een optimalisatie van groei, vlees- en karkaskwaliteit. Een goede pens- en leverwerking staat ook in dit programma centraal.

  • Hogere melkproductie
  • Verhoging van vruchtbaarheid en levensduur van het dier
  • Maximalisatie van het groeipotentieel van de dieren
  • Hoogstaande vleeskwaliteit